[X]


Årsmøter

Årsmøte i Tønsberg Jazzklubb 2023  Lørdag 17. februar 2024,  Quality Hotel, Tønsberg

Tilstede:  26   stemmeberettigede 

Konstituering:
Følgende ble valgt med akklamasjon:
Møteleder: Harald Rostrup Ellingsen
Referent:  Trond Rasmussen 
Tellekorps: Elisabeth Andvik og Marit Leithe 
Undertegne protokoll: Marit Tordly og Inger Johanne Augedal

Godkjenning av innkalling og de stemmeberettigede
Godkjent ved akklamasjon

Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og styrets budsjett 2023

  • Styrets årsberetning ble opplest og godkjent ved akklamasjon

Klubben avsluttet 2023 med å ha 560 medlemmer.

  • Leder Trond Rasmussen gikk gjennom regnskap. Klubben har et årsresultat på kr 76.939. og kr. 549.894 på konto pr. 31.12.23.

Regnskap og ballanserapport ble godkjent ved akklamasjon.

  • Revisjonsberetningen ble opplest og godkjent ved akklamasjon.
  • Budsjett 2024 ble godkjent ved akklamasjon.

Valg:

Cecilie Colban var ikke på valg og fortsetter som styremedlem.  
Følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styreleder:                       Trond Rasmussen                          1 år
Bookingansvarlig:            Sven Arne Trolsrud                        2 år
Styremedlem:                  Harald Rostrup Ellingsen               2 år
Nytt styremedlem:            Vaclav Vicanek                              2 år
Nytt styremedlem:           Herman Meier                                2 år

Revisor: Mona Skagen                                                 

Valgkomité:
Erik Skau                                         1 år 
Thor Cato Eriksen                           1 år 
Marit B. Leithe                                1 år

Tønsberg 17.02.24

………………………………………
Trond Rasmussen (ref)

……………………………………………                                                   ……………………………………………
Marit Tordly                                                                                  Inger Johanne Augedal

 
.pdf

Vi støttes av:

Klikk på logene for å vite mer

ostnorskjazzsenter     Tønsberg Kommune        Quality Tonsbergolsrød optikkannonseGj.jpeg

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tønsberg Jazzklubb:

c/o Trond Rasmussen
Bjørndalveien 71
3140 Nøtterøy
Org.nr 989 893 262

Kontakt:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 41285910

Leder:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 41285910

Innhold © Tønsberg Jazzklubb. Webdesign ©2013-2024 Web Norge