[X]


Til medlemmene i Tønsberg Jazzklubb!


Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet!


Det vises til innkallingen til årsmøte på Quality Hotel Tønsberg
Lørdag 15. februar 2020 kl. 16.00


Saksliste


1. Konstituering
Velge møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
Godkjenne innkallingen og de stemmeberettigede.


2. Saker
Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og budsjett


3. Medlemskontingent 2021


4. Vedtekter
Forslag til vedtektsendringer


5. Valg
Behandle valgkomiteens innstilling på styremnedlemmer/varamenn og revisor, og styrets innstilling på valgkomite.
Vedlagte sakspapirer:


1. Styrets årsberetning 2019
2. Årsregnskap 2019 med noter og budsjett
3. Balanserapport
4. Nøkkeltall
5. Revisjonsberetningen for 2019
6. Forslag til vedtektsendringer.
7. Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer/varamenn og revisor, og styrets innstilling på valgkomite.
Tønsberg 31. januar 2020
Styret i Tønsberg Jazzklubb


Vi støttes av:

Klikk på logene for å vite mer

Format Eiendom Vestfold Antirust ostnorskjazzsenter henriksen qualityhotell_tonsberg vestfold_fylkeskommune bmw pemamiljoteknikk skallevold Asupport ny stavn og spire

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tønsberg Jazzklubb:

Postboks 162 Teie
3106 Nøtterøy
Org.nr 989 893 262

Kontakt:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 41300123

Leder:

Epost: erik@masteen.no
Tlf: 41300123

Innhold © Tønsberg Jazzklubb. Webdesign ©2013-2020 Web Norge